01

ANALYSIS & DESIGN​

สำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ผลลัพธ์ ประเมินราคา​

•  SURVEY
•  PROJECT ANALYSIS
•  SYSTEM DESIGN
•  YIELD ANALYSIS
•  COST ESTIMATE​

02

จัดซื้ออุปกรณ์ ทำรายการปริมาณ

PROCUREMENT

•  PRODUCT SPECIFICATION
•  BIILL OF QUANTITY
•  PURCHASING 
•  LOGISTIC SERVICE
•  QUALITY CONTROL

03

AUTHORITY PERMISSION

ยื่นขอใบอนุญาตติดตั้งที่เกี่ยวข้อง

•  ใบอนุญาต อ.1 ดัดแปลงอาคาร 
•  ใบอนุญาตผลิตพลังงาน ควบคุม (พค.2)
•  ใบอนุญาตกิจการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ใบยกเว้น)
•  ใบอนุญาตขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า (ใบขนานไฟ)
•  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
•  สิทธิบัตร BOI ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน

04

INSTALLATION & TEST RUN

ติดตั้งและทดสอบระบบ

•  install solar panel &system
•  Commissioning test 
•  Commercial operation date

05

INSTALLATION & TEST RUN

ตรวจสอบ ควบคุม บำรุงรักษา

•  5 years installation warranty
•  5 years yield warranty

ราคาเริ่มต้น​

startING price​

การลงทุนที่คุ้มค่า ติดโซล่า เพื่อประหยัดไฟ​

เริ่มต้น 150,000 บาท

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม​

สนใจ

บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และ

ระบบโซล่ารูฟท็อป แบบครบวงจร  

ช่วยคุณประหยัดไฟได้ทันที

ราคาสบายกระเป๋า ที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้

ติดต่อเรา   081 8883761

061 5565915  หรือ

การลงทุนที่คุ้มค่า​

“เลือกติดโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดไฟ”

คืนทุนไว ภายใน 3 ปี 

ประหยัดค่าไฟไป 25 ปี ​

สุดคุ้ม !!​

โรงงานอุตสาหกรรม​

ยื่นเรื่องติดตั้งโซล่ารูฟท็อป กับ BOI ปีนี้

รับสิทธิยกเว้นภาษี 50% นาน 3 ปี

BOI

สิทธิประโยชน์

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์​

5 kWp​

HOUSE

ค่าไฟตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท​

10 kWp​

HOUSE

ค่าไฟตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท​

20 kWp​

HOUSE

ค่าไฟตั้งแต่ 20,000 - 30,000 บาท​

ค่าไฟตั้งแต่ 50,000 - 100,000 บาท​

50 kWp​

HOUSE - OFFICE - CONDO - WAREHOUSE

ค่าไฟตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท​

100 kWp​

OFFICE - CONDO - WAREHOUSE

200 kWp​

OFFICE - CONDO - WAREHOUSE

ค่าไฟตั้งแต่ 200,000 - 300,000 บาท​

500 kWp​

FACTORY

ค่าไฟตั้งแต่ 500,000 - 600,000 บาท​

800 kWp​

FACTORY

ค่าไฟตั้งแต่ 800,000 - 900,000 บาท​

1 MWp​

FACTORY

ค่าไฟตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป​

SERVICES

PROFESSIONAL ONE STOP SERVICES  
OF SOLAR EPC WITH LONG TERM 
PERFORMANCE GUARANTY.

ให้บริการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) แบบ

ครบวงจรอย่างมืออาชีพตั้งแต่ ให้คำปรึกษา จนถึงการ

ดูแลรักษา ตลอดอายุการใช้งานรับประกันผลผลิตยาวนาน​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​