กำลังผลิตไฟฟ้า  450 - 550 Wp รับประกันความเสียหาย 12 ปี / รับประกันประสิทธิภาพ 25 ปี​

solar panel​

inverter

Germany Technology
3 Phase Inverter
Out put 22000 – 66000 VA
10 yrs product guaranty
maximum 25 yrs guaranty​

Israel synergy Technology
3 Phase inverter
output 12500-82800 kVA
12 year warranty
maximum 25 yrs guaranty

Germany technology
Power for large scale power
Out put 20000 -25000 kVA
10 year product guaranty
maximum 25 yrs guaranty

Europe standard
3 Phase Inverter
Out put 50000 -120000 VA
10 years warranty
maximum 25 yrs guaranty

Europe standard
3 Phase Inverter
Out put 50000 kVA
10 years warranty
maximum 25 yrs guaranty

SOLAR MOUNTING

Special T6 Aluminium Support Structure for Solar Rooftop and Solar Farm​

สินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้

TIER 1 PRODUCT QUALITY WITH THE BEST PRICE

เราเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar cell) หรือโซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) ระดับ Top 5

ของโลก (Tier 1) เพื่อให้ได้คุณภาพและกำลังการผลิตสูงสุดในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ พร้อมรับประกันการติดตั้ง

และผลผลิตยาวนานสูงสุด 25 ปี​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​