UPDATE​

NEWS​

 

 รื้อเกณฑ์ราคารับซื้อไฟจากโซลาร์รูฟท็อป
 สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมโครงการ

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กล่าวว่า เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการโซลาร์ภาค

ประชาชน เพื่อจูงใจบ้านที่อยู่อาศัยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟท็อป) มากขึ้น เนื่องจาก

เงื่อนไขโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปัจจุบัน ยื่นข้อเสนอรับ

ซื้อไฟผลิตจากโซลาร์รูฟท็อปในส่วนที่ผลิตแล้วเหลือใช้อัตรา

1.68 บาทต่อหน่วย จึงไม่จูงใจประชาชน ดังนั้นจะปรับราคารับ

ซื้อเพิ่มขึ้น อาทิ 2.00-2.20 บาทต่อหน่วยได้

 

“จะสนับสนุนให้ทุกบ้านติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อผลิตใช้ไฟ

และเหลือก็ขาย ทดลองนำร่องเป็นโซนนิ่ง เริ่มในพื้นที่

ต่างจังหวัดที่มีความเหมาะสมก่อน แต่เวลานี้ต้องปรับ

เงื่อนไขส่งเสริมให้ประชาชนมาติดโซลาร์ เพราะเงื่อนไขเดิม

ราคารัฐซื้ออาจต่ำเกินไป ปีที่ผ่านมาคนเข้าร่วมโครงการแค่

3-4 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ ดังนั้นจะเชิญ

กูรูมาระดมความเห็น ซึ่งการเพิ่มราคารับซื้อต้องไม่กระทบ

กับค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ปีนี้ตั้งเป้า

ควรเพิ่มเป็น 50 เมกะวัตต์ ปีหน้าเป็น 100 -200 เมกะวัตต์” 

UPDATE​

NEWS​

ออกบูทในวาระ

ครบ 60 ปี แห่งการ

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี

ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563

 

ดึง 200 หมู่บ้านจัดสรรร่วมขับเคลื่อนโซลาร์ประชาชน

 

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบัน
พลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) กล่าวว่า 
เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 
(Solar Move ) ภาคประชาชน จะมีการเริ่มนำร่อง
พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลในหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 
200 โครงการ ประมาณ 10,000 ครัวเรือน ให้มีความรู้ มี
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ และ
เพื่อร่วมกันลดภาวะโลกร้อนจากการลดการใช้ไฟฟ้าที่
ผลิตโดยเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิล ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 
75% (ก๊าซธรรมชาติ 58% และถ่านหิน/ลิกไนต์ 17%) 
เทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มี
สัดส่วนเพียง 10% ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับแผนการพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2561-2580 (PDP 
2018) จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในปี 2580 ด้วย

UPDATE

NEWS​

อยู่บ้านอย่างไรค่าไฟไม่พุ่ง กฟน.แนะประหยัดไฟช่วงกักตัวสู้โควิด

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค แต่...การอยู่แต่ในบ้านพัก หรือทำงานจากบ้านพัก นั่นหมายถึงค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถ้าไม่อยากควักกระเป๋าจ่ายค่าไฟเพิ่มต้องทำอย่างไร มีคำแนะนำ จากผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) “จาตุรงค์ สุริยาศศิน” จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน เดือน เม.ย.-พ.ค. ปี 2563 พบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวน 9,132 ล้านหน่วย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง 470 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.9 สาเหตุเพราะอุณหภูมิอากาศปีนี้ต่ำกว่าปีก่อน แต่หลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิค-19 มีประกาศให้ปิดห้างร้าน ตลาด และจุดเสี่ยง และแนะนำให้ประชาชนเก็บตัวและทำงานที่บ้านพักอาศัย พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน จำนวน 8,746 ล้านหน่วย ลดลง 857 ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.9 พบว่าภาคที่อยู่อาศัยมีลูกค้าประมาณ 3.4 ล้านราย มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน ห้าง มีลูกค้าประมาณ 5 แสนราย และภาคธุรกิจขนาดย่อม เช่น บริษัท โรงงานขนาดเล็ก ประมาณ 3 หมื่นราย ซึ่งปกติมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ต้องหยุดกิจการชั่วคราว ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจลดลง ปกติการใช้ไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัย จะเน้นช่วงเย็น และกลางคืน มากกว่าช่วงกลางวัน แต่หลังจากมีมาตรการให้อยู่บ้าน การใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มตามกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงดังนี้...

เปิด 4 ตัวอย่างโซลาร์ภาคประชาชนในต่างประเทศ

                     ตามติดสถานการณ์โซลาร์ภาคประชาชนในต่างประเทศ เปิด 4 ตัวอย่างจากสหรัฐอเมริกา , เยอรมนี , จีน

และออสเตรเลีย ส่องนโยบายรัฐละแนวโน้มในอนาคต ดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง นักวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงสถานการณ์ โซลาร์ภาคประชาชน ในต่างประเทศว่า เนื่องจากต้นทุนการติดตั้งระบบโซลาร์มีราคา

ที่ถูกลง  ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มการติดตั้งระบบโซลาร์เติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ประเทศ

 

  • รัฐแคลิฟอเนียร์ ยังเป็นรัฐแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ออกผลบังคับใช้ให้บ้านและอาคารอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2020 ต้องติดตั้งพร้อมระบบโซลาร์ด้วย
  • ประเทศเยอรมนี ถือเป็นตลาดโซลาร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป นโยบายขับเคลื่อนหลักที่สำคัญคือ นโยบายการผลิตเพื่อใช้เอง (Self-consumption) และนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตราพิเศษ (Feed-in Premium) สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
  • ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่ตลาดโซลาร์มีการเติบโตมากที่สุดจากนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลจีนเอง เช่น นโยบายเงินอุดหนุนโครงการโซลาร์ (solar subsidy) อัตราเงินอุดหนุนและระยะเวลาแตกต่างกันไปตามระดับภูมิภาค

for COVID 19 Surgical Mask & PPE Suit Donation
APRIL 20​

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เตรียมปรับ

ปรุงหลักเกณฑ์โครงการโซลาร์ภาค
ประชาชน เพื่อจูงใจบ้านที่อยู่อาศัยติดตั้ง

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย

(โซลาร์รูฟท็อป) มากขึ้น เนื่องจาก
เงื่อนไขโครงการโซลาร์ภาคประชาชน

ปัจจุบัน ยื่นข้อเสนอรับซื้อไฟผลิตจาก

โซลาร์รูฟท็อปในส่วนที่ผลิตแล้วเหลือใช้

อัตรา 1.68 บาทต่อหน่วย จึงไม่จูงใจ

ประชาชน ดังนั้นจะปรับราคารับซื้อ

เพิ่มขึ้น อาทิ 2.00-2.20 บาทต่อหน่วยได้

 

ปัจจุบันราคาแผงโซลาร์ถูกลง 5,000 บาทต่อแผง 300 วัตต์ รวมถึงโซลาร์ประชาชน

แม้จะยังเริ่มต้นได้ไม่มาก แต่ยังคงเดินหน้าตามเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบัน

โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มติดตั้งแล้ว ประชาชนยังสามารถสมัครได้ที่เรกูเลเตอร์ และ

กกพ. หรือร่วมผลักดันการใช้โซลาร์ให้มากขึ้น เช่น โครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่ง

ในการกระตุ้นให้ครัวเรือนใช้พลังงานทางเลือกที่ประหยัดขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วย

อนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็น การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยจำนวนประมาณ 22 ล้านราย เป็นวงเงินประมาณ 23,668 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

https://www.thairath.co.th/news/local/1825151​

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการให้ประชาชนอยู่

ในที่พักอาศัย รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) เพื่อลด

การแพร่กระจายของเชื้อโรค แต่...การอยู่แต่ในบ้านพัก หรือทำงานจากบ้านพัก

นั่นหมายถึงค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถ้าไม่อยากควักกระเป๋าจ่ายค่าไฟเพิ่ม

ต้องทำอย่างไร มีคำแนะนำ จากผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

“จาตุรงค์ สุริยาศศิน” จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน

เดือน เม.ย.-พ.ค. ปี 2563 พบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวน 9,132 ล้านหน่วย

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง 470

ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.9 สาเหตุเพราะอุณหภูมิอากาศปีนี้ต่ำกว่าปีก่อน แต่

หลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิค-19 มีประกาศให้ปิดห้างร้าน

ตลาด และจุดเสี่ยง และแนะนำให้ประชาชนเก็บตัวและทำงานที่บ้านพักอาศัย

พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน จำนวน 8,746 ล้านหน่วย ลดลง 857

ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.9 พบว่าภาคที่อยู่อาศัยมีลูกค้าประมาณ 3.4 ล้านราย

มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน ห้าง

มีลูกค้าประมาณ 5 แสนราย และภาคธุรกิจขนาดย่อม เช่น บริษัท โรงงานขนาด

เล็ก ประมาณ 3 หมื่นราย ซึ่งปกติมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ต้องหยุด

กิจการชั่วคราว ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจลดลง ปกติการใช้ไฟฟ้า

ภาคที่อยู่อาศัย จะเน้นช่วงเย็น และกลางคืน มากกว่าช่วงกลางวัน แต่หลังจาก

มีมาตรการให้อยู่บ้าน การใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มตามกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงดังนี้...

อยู่บ้านอย่างไรค่าไฟไม่พุ่ง กฟน.

แนะประหยัดไฟช่วงกักตัวสู้โควิด

       ตามติดสถานการณ์โซลาร์ภาคประชาชนในต่างประเทศ เปิด 4 ตัวอย่างจากสหรัฐอเมริกา , เยอรมนี , จีน และออสเตรเลีย ส่องนโยบายรัฐละแนวโน้มในอนาคต ดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง นักวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงสถานการณ์ โซลาร์ภาคประชาชน ในต่างประเทศว่า เนื่องจากต้นทุนการติดตั้งระบบโซลาร์มีราคาที่ถูกลง  ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มการติดตั้งระบบโซลาร์เติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายๆประเทศ

 

 รื้อเกณฑ์ราคารับซื้อไฟจากโซลาร์รูฟท็อป
 สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมโครงการ

 

“จะสนับสนุนให้ทุกบ้านติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อผลิตใช้ไฟ และเหลือก็ขาย ทดลองนำร่องเป็นโซนนิ่ง เริ่มในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีความเหมาะสมก่อน แต่เวลานี้ต้องปรับเงื่อนไขส่งเสริมให้ประชาชนมาติดโซลาร์ เพราะเงื่อนไขเดิม ราคารัฐซื้ออาจต่ำเกินไป ปีที่ผ่านมาคนเข้าร่วมโครงการแค่ 3-4 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ ดังนั้นจะเชิญกูรูมาระดมความเห็น ซึ่งการเพิ่มราคารับซื้อต้องไม่กระทบกับค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ปีนี้ตั้งเป้าควรเพิ่มเป็น 50 เมกะวัตต์ ปีหน้าเป็น 100 -200 เมกะวัตต์”

ปัจจุบันราคาแผงโซลาร์ถูกลง 5,000 บาทต่อแผง 300 วัตต์ รวมถึง
โซลาร์ประชาชน แม้จะยังเริ่มต้นได้ไม่มาก แต่ยังคงเดินหน้าตาม
เป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มติดตั้ง
แล้ว ประชาชนยังสามารถสมัครได้ที่เรกูเลเตอร์ และ กกพ. หรือ
ร่วมผลักดันการใช้โซลาร์ให้มากขึ้น เช่น โครงการดังกล่าวจะเป็น
หนึ่งในการกระตุ้นให้ครัวเรือนใช้พลังงานทางเลือกที่ประหยัดขึ้น 
ขณะเดียวกันก็จะช่วยอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย​

  • ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ใช้พลังงานโซลาร์มากที่สุดในโลกเนื่องมาจากอัตราค่าไฟที่มีราคาแพง ทำให้ประเทศออสเตรเลียบูมเรื่องการใช้พลังงานโซลาร์อย่างมาก โดยมากกว่า 21% ของหลังคาบ้านเรือนติดตั้งแผงโซลาร์ หรือประมาณ 2.21 ล้านระบบโซลาร์บนหลังคาที่ติดตั้งแล้วทั่วประเทศออสเตรเลีย​
  • รัฐแคลิฟอเนียร์ ยังเป็นรัฐแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ออกผลบังคับใช้ให้บ้านและอาคารอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2020 ต้องติดตั้งพร้อมระบบโซลาร์ด้วย​
  • ประเทศเยอรมนี ถือเป็นตลาดโซลาร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป นโยบายขับเคลื่อนหลักที่สำคัญคือ นโยบายการผลิตเพื่อใช้เอง (Self-consumption) และนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตราพิเศษ (Feed-in Premium) สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
  • ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่ตลาดโซลาร์มีการเติบโตมากที่สุดจากนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลจีนเอง เช่น นโยบายเงินอุดหนุนโครงการโซลาร์ (solar subsidy) อัตราเงินอุดหนุนและระยะเวลาแตกต่างกันไปตามระดับภูมิภาค
  • ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ใช้พลังงานโซลาร์มากที่สุดในโลก เนื่องมาจากอัตราค่าไฟที่มีราคาแพง ทำให้ประเทศออสเตรเลียบูมเรื่องการใช้พลังงานโซลาร์อย่างมาก โดยมากกว่า 21%ของหลังคาบ้านเรือนติดตั้งแผงโซลาร์ หรือประมาณ 2.21 ล้านระบบโซลาร์บนหลังคาที่ติดตั้งแล้วทั่วประเทศออสเตรเลีย

Brilliant Power

ออกงาน​

ASIAN
SUSTAINABLE

ENERGY  

23-26 มิถุนายน 2563 ​

Brilliant Power

ออกงาน​

ASIAN
SUSTAINABLE

ENERGY  

23-26 มิถุนายน 2563 ​

Brilliant Power

ออกงาน​

ASIAN
SUSTAINABLE

ENERGY  

23-26 มิถุนายน 2563 ​

Brilliant Power

ออกงาน​

ASIAN
SUSTAINABLE

ENERGY  

23-26 มิถุนายน 2563 ​

Brilliant Power

ออกงาน​

ASIAN
SUSTAINABLE

ENERGY  

23-26 มิถุนายน 2563 ​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​