จะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ได้รับการรับรองหรือไม่?​

การเลือกบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์ (Solar cell system) ถือเป็นขั้นตอนที่มีความท้าทายมากที่สุด เนื่องจากคุณต้องใช้ปัจจัยหลายประการเพื่อช่วยในการคัดเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญมากพอเพื่อให้โซล่าเซลล์ของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณามีดังนี้

 

ความเชี่ยวชาญ

ผู้ติดตั้งควรมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทต่าง ๆ และการติดตั้งควรเป็นไปตามมาตรฐานในระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น อีกทั้งผู้ติดตั้งที่ได้รับการรับรองจะต้องทำงานตามมาตรฐาน, กฎหมาย, และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

 

การรับประกันผลงาน

โดยทั่วไปแล้วการรับประกันการติดตั้งโครงสร้างของระบบโซล่าเซลล์จะอยู่ในช่วง 1 ถึง 10 ปี แม้คุณจะสามารถซื้อประกันแยกต่างหากได้ แต่คุณก็ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีการรับประกันให้กับผู้ให้บริการด้วย

 

การรับประกันแผงและอินเวอร์เตอร์

การรับประกันประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์มักจะอยู่ในช่วง 25-30 ปี ซึ่งการรับประกันรวมถึงการซ่อมแซมเซลล์ซิลิคอนเมื่อประสิทธิภาพในการสร้างพลังงานของเซลล์ลดลงถึงระดับที่กำหนดไว้

 

ปกติแล้วการรับประกันอินเวอร์เตอร์จะอยู่ในช่วง 5-10 ปี อินเวอร์เตอร์เป็นส่วนประกอบหนึ่งของแผงซึ่งเสียบ่อย เนื่องจากมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า

                      

ใบอนุญาตและการประกันภัย

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องมีใบอนุญาตดังนี้ ได้แก่ ใบอนุญาตรับเหมาทั่วไป, ใบอนุญาตช่างไฟฟ้า, หรือใบอนุญาตปรับปรุงบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ติดตั้งควรมีใบอนุญาตธุรกิจและมีนโยบายการประกันภัยซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยอย่างน้อยที่สุดผู้ติดตั้งควรมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance)

                                        

ชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ

โซล่าเซลล์เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตทำให้ดึงดูดคนมากมายให้เข้ามาในธุรกิจนี้ ดังนั้นควรตรวจสอบดูว่าบริษัทติดตั้งมีชื่อเสียงหรือผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร การดูรีวิวจากลูกค้าคนอื่นจะช่วยให้คุณทราบถึงประวัติที่ไม่ดีของบริษัทได้

 

หากพบว่ามีลูกค้าร้องเรียนจำนวนมาก คุณควรเลือกบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์เจ้าอื่น นอกจากนี้บริษัทที่ดีควรพุดคุยหรือนำผลงานที่ผ่านมามาแสดงให้คุณดูได้อีกด้วย

                                          

การเลือกผู้รับเหมาและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันนี้บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์มักจ้างผู้รับเหมา (sub-contractor) ในระหว่างการติดตั้ง ดังนั้นคุณควรทราบไว้ว่าบริษัทที่คุณเลือกมีการจ้างผู้รับเหมาหรือไม่ บริษัทที่ดีควรจ้างผู้รับเหมาช่วงที่มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและชี้แจงได้ว่าพวกเขาทำงานในขั้นตอนใดบ้าง เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้ และคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการทำงานบ้าง

 

เลือกผู้บริการที่คุณไว้ใจในการออกแบบระบบ

การเลือกใช้โซล่าเซลล์เป็นการลงทุนที่สำคัญ คุณจึงควรไว้วางใจบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ของคุณ บริษัทที่คุณเลือกควรมีความเป็นมืออาชีพและทำงานตามที่คุณคาดหวังได้ อีกทั้งบริษัทที่ดีจะทราบว่าควรเลือกระบบโซล่าเซลล์แบบใดที่เหมาะกับบ้านหรือธุรกิจของคุณมากที่สุด

 

แหล่งที่มา

 https://www.solarenergy.org/state-licensing-requirements/
https://www.energysage.com/solar/decision-guide/how-to-choose-a-solar-installer/

https://www.lgenergy.com.au/faq/buying-a-solar-system/how-do-i-know-if-the-installer-is-certified

https://www.greenmatch.co.uk/blog/2014/08/what-to-check-when-choosing-a-solar-panel-installer

extra10-blpower_co_th-HWY (1)-LAYLA

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​