กิจกรรมของเรา

Meet Our events

Award
Exhibition

SPONSOR
SEMINAR

CSR

กิจกรรมหลากหลายรูปแบบของเรา ในรอบเดือนที่ผ่านมา

SPONSOR

BLP ร่วมเป็นสปอนเซอร์ งานแข่งขันกอล์ฟเพื่อกิจกรรมรุ่น พสบ.ทร. รุ่นที่ 17 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ผู้บริหารบริจาคอาหารให้แก่สมาคมสงเคราะห์
เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

ออกบูท งาน Asian Sustainable Energy 23-26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

CSR​

ผู้บริหาร ร่วมงาน คอนเสิร์ทสภากาชาด และรับเข็มที่ระลึกจากผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องประชุมทหารเรือ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

ผู้บริหาร มอบอินเวอร์เตอร์ ให้กับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

CSR

EXHIBITION

CSR

Brilliant Power​ ออกงาน ASIAN
SUSTAINABLE ENERGY

AWARD

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​