แนวโน้มการผลิตแผงโซล่าเซลล์ในตลาดโลก​

นับตั้งแต่ปี 2545 แนวโน้มการผลิตโซล่าเซลล์ในตลาดโลก ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว การผลิตแผงโซล่าโลกเติบโตเฉลี่ย 48% ต่อปีหรือเพิ่มขึ้น 1 เท่าทุก 2 ปี เพราะนโยบายการสนับสนุน ของประเทศ ออสเตรเลีย เยอรมัน สเปน กลุ่มยุโรปอื่น อิสราเอล ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ เป็นต้น

จุดเด่นจุดด้อยสำคัญของโซล่าเซลล์​

พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา มีจุดเด่นหลายประการ เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่สะอาด บริสุทธิ์ ไม่ก่อปฏิกิริยาให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และไม่มีวันหมดไปจากโลก

ขยะจากโซล่าเซลล์​

ขยะจากโซล่าเซลล์เป็นซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือขยะพิษอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ข้อมูลปี 2560 มีการคาดการณ์ว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายในตอนนี้จะกลายเป็นขยะในวันหน้า

การส่งเสริมโซล่าเซลล์จากภาครัฐสู่ชุมชนในอดีตถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ราคา หรือ “เซลล์แสงอาทิตย์” หรือ “โซล่าเซลล์” (Solar Cell) เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ามานานแล้ว

ความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ทำไมการลงทุนในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและชาญฉลาด ?เพราะไฟฟ้าคือพลังงานพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนที่ดำรงชีวิตในเมืองต้องใช้เงินซื้อหาและต้องเผชิญกับค่าไฟที่มีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกปี ซึ่งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองนั้น เป็นเครื่องจักร หรือ ระบบที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาที่มียู่แล้วไม่ต้องซื้อหาในธรรมชาติ ให้เปลี่ยนมาเป็นเงินหรือพลังงานไฟฟ้า

...
...
บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​