ร่วมงานกับเรา

JOB AVAILABLE @ Brilliant POWER

BrilliantPower คือ บริษัท รับออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าว

กระโดด ต้องการหาเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ชอบความท้าทาย และต้องการเติบโตไปกับเรา

อนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่

Senior Accounting Officer

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส | 1 position​

Solar EPC Sales

พนักงานฝ่ายขายระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา | 1 position

Solar EPC Sales Engineer

วิศวกรฝ่ายขายระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา | 1 position

Sales & Marketing Officer / Assistant Manager

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | 1 position

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​