จุดเด่นจุดด้อยสำคัญของโซล่าเซลล์

             พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา มีจุดเด่นหลายประการ เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่สะอาด บริสุทธิ์ ไม่ก่อปฏิกิริยาให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และไม่มีวันหมดไปจากโลก สามารถนำไปใช้ผลิตพลังงาน ไฟฟ้าได้ทุกพื้นที่บนโลก และได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้โดยตรงสำหรับชุมชนพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้า เข้าไม่ถึง ก็ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากแผง “โซล่าเซลล์” ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือ Solar Rooftop ระบบออฟกริด (Off Grid) หรือ แบบอิสระ (Stand Alone) ด้วยกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์ มีแรงดันต่ำ กว่าการไฟฟ้า เช่น 12 โวลต์ 24 โวลต์ ทำให้ปลอดภัยจากไฟดูด ไฟไหม้ และส่วนใหญ่จะเป็น อุปกรณ์ที่ติดตั้งง่าย และง่ายต่อการ ดูแลรักษาด้วยตัวเองในระบบ Plug & Play (เสียบปลั๊กแล้วใช้ งานได้เลย)  นอกจากนี้ เทคโนโลยีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่มีหลากหลายไม่หยุดยั้ง เช่น แผงโซล่า เซลล์แบบ Half Cell Modules ที่ผลิตไฟฟ้าได้แม้แดดน้อย หรือ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV : Electric Vehicle) เป็นต้น

      

จุดอ่อนคือการผลิตที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับทิศทางของแดดและฤดูกาล หากเป็นหน้าฝนที่มีเมฆเยอะและท้องฟ้ามืดครึ้มกำลังการผลิตจะลดต่ำลง

 

         นอกจากนี้แผงโซลาร์เพื่อโครงการผลิตพลังงาน (solar farm หรือ solar plant) ที่ติดตั้งใน ตึกและอาคารสำนักงาน หรือที่พักอาศัย แม้ว่าภาครัฐจะให้การสนับสนุนมากขึ้น แต่เนื่องจากค่า ใช้จ่ายในการผลิตและติดตั้งแผงโซล่ายังมีราคาสูงอยู่ถึงแม้จะลดลงมากแล้วในช่วงที่ผ่านมา จึงทำ ให้การใช้งานในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและในภาคธุรกิจไม่เป็นไปในวงกว้าง

 

       และในขณะเดียวกันโซล่าเซลล์ก็เป็นแหล่งสร้าง “ขยะพลังงาน” จำนวนมหาศาลที่ต้องมีภาระ ต้นทุนการบริหารจัดการมากเช่นกัน เช่น เรื่องการซ่อมแซมแผงฯ โรงงานรีไซเคิล และการกำจัด ซากแผงโซล่าเซลล์ ที่จะติดตามมาในอนาคตอันใกล้ เพราะแผงโซล่าเซลล์ มีอายุการ ใช้งานนาน 20-30 ปี และต้องใช้เวลาคืนทุนประมาณ 3-5 ปี

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​