พัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดอบรมหลักสูตรระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ชาวบ้านแย่ง เรียนฟรี

พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์นับเป็นเทคโนโลยีในทศวรรษที่ 21ที่กำลังมาแรงเพราะเป็นพลังงานฟรีที่ได้จากธรรมชาติทุกวันนี้กลายเป็นของจำเป็นสำหรับเกษตรกรและชาวบ้าน ล่าสุด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดอบรมหลักสูตรการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เปิดให้เรียนฟรี ชาวบ้าน-ชาวนา-ผู้สนใจจากหลากหลายอาชีพถึงขั้นแห่แย่งขอเข้าเรียน ทุกคนเชื่อมั่นเรียนวิชานี้มีอนาคตใช้เป็นอาชีพหารายได้ ได้ชัวร์

 

วันที่ 15 มี.ค. 64 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พาผู้สื่อข่าวดูการเรียนการสอนการยกระดับฝีมือแรงงานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดการฝึกอบรมเรียนรู้สาขาการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน หรือที่เรียกว่าหลักสูตรวิชาโซล่าเซลล์ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นับเป็นเทคโนโลยีรองรับการทำงานในทศวรรษที่ 21 สาเหตุเพราะพลังงานนับเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรของเกษตรกรที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการสูบน้ำบาดาลหรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นแสงสว่างในการใช้ภายในครัวเรือนหรือเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงโครงการ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรล้วนมีการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในโครงการที่รัฐบาลสนับสนุน

 

จึงทำให้ความต้องการการเรียนรู้เพื่อการติดตั้ง เพื่อการซ่อมแซมและการบำรุงรักษารวมถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ จึงมีมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนทั่วไปและเกษตรกรให้ความสนใจอยากมีวิชาความรู้เพื่อนำไปใช้ดังกล่าว โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 และรับสมัครให้เข้ารับการอบรมได้เพียงรุ่นละ 20 คน แต่ปรากฏว่ามีผู้ขอเข้ารับการอบรมเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หลายคน ซึ่งก็ต้องผ่อนผันรับเอาไว้ตามความประสงค์ของชาวบ้านที่ตั้งใจจริงอยากเรียน

 

 

นอกจากนี้การประกาศรับสมัครเรียนรุ่นที่ 3 ที่ต้องอบรมหลักสูตร 3 วัน 30 ชั่วโมง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่จะเปิดเรียนเร็วๆนี้ ก็ปรากฎว่ามีชาวบ้านและเกษตรกรแห่จองขอลงทะเบียนเรียนฟรีกันจนเต็มจำนวนแล้วด้วยเช่นกัน เพราะทุกคนรู้ว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

 

Cr. สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/227505

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​