เปิด 4 ตัวอย่างโซลาร์ภาคประชาชนในต่างประเทศ

ตามติดสถานการณ์โซลาร์ภาคประชาชนในต่างประเทศ เปิด 4 ตัวอย่างจากสหรัฐอเมริกา , เยอรมนี , จีนและออสเตรเลีย ส่องนโยบายรัฐละแนวโน้มในอนาคต ดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง นักวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงสถานการณ์ โซลาร์ภาคประชาชน ในต่างประเทศว่า เนื่องจากต้นทุนการติดตั้งระบบโซลาร์มีราคาที่ถูกลง  ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มการติดตั้งระบบโซลาร์เติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ประเทศ

 

● รัฐแคลิฟอเนียร์ ยังเป็นรัฐแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ออกผลบังคับใช้ให้บ้านและอาคารอพาร์ตเมนต์ใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2020 ต้องติดตั้งพร้อมระบบโซลาร์ด้วย

● ประเทศเยอรมนี ถือเป็นตลาดโซลาร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป นโยบายขับเคลื่อนหลักที่สำคัญคือ นโยบายการผลิตเพื่อใช้เอง (Self-consumption) และนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตราพิเศษ (Feed-in Premium) สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่

● ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่ตลาดโซลาร์มีการเติบโตมากที่สุดจากนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลจีนเอง เช่น นโยบายเงินอุดหนุนโครงการโซลาร์ (solar subsidy) อัตราเงินอุดหนุนและระยะเวลาแตกต่างกันไปตามระดับภูมิภาค

● ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ใช้พลังงานโซลาร์มากที่สุดในโลกเนื่องมาจากอัตราค่าไฟที่มีราคาแพง ทำให้ประเทศออสเตรเลียบูมเรื่องการใช้พลังงานโซลาร์อย่างมาก โดยมากกว่า 21% ของหลังคาบ้านเรือนติดตั้งแผงโซลาร์ หรือประมาณ 2.21 ล้านระบบโซลาร์บนหลังคาที่ติดตั้งแล้วทั่วประเทศออสเตรเลีย

 

 

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000018724 

 

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​