รื้อเกณฑ์ราคารับซื้อไฟจากโซลาร์รูฟท็อป สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมโครงการ

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการโซลาร์ภาค ประชาชน เพื่อจูงใจบ้านที่อยู่อาศัยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟท็อป) มากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปัจจุบัน ยื่นข้อเสนอรับซื้อไฟผลิตจากโซลาร์รูฟท็อปในส่วนที่ผลิตแล้วเหลือใช้อัตรา 1.68 บาทต่อหน่วย จึงไม่จูงใจประชาชน ดังนั้นจะปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้น อาทิ 2.00-2.20 บาทต่อหน่วยได้

 

“จะสนับสนุนให้ทุกบ้านติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อผลิตใช้ไฟ และเหลือก็ขาย ทดลองนำร่องเป็นโซนนิ่ง เริ่มในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีความเหมาะสมก่อน แต่เวลานี้ต้องปรับเงื่อนไขส่งเสริมให้ประชาชนมาติดโซลาร์ เพราะเงื่อนไขเดิมราคารัฐซื้ออาจต่ำเกินไป ปีที่ผ่านมาคนเข้าร่วมโครงการแค่ 3-4 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ ดังนั้นจะเชิญกูรูมาระดมความเห็น ซึ่งการเพิ่มราคารับซื้อต้องไม่กระทบกับค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ปีนี้ตั้งเป้าควรเพิ่มเป็น 50 เมกะวัตต์ ปีหน้าเป็น 100 -200 เมกะวัตต์”

 

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1869044

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​